Ansatte og enheter Her har vi samlet kontaktinformasjon til enheter og ansatte i kommunen.
Tips! Bruk Ctrl + F for å søke på denne siden.
Ansatte og enheter
Kategori Sentralbord
Vis oversikt alle kontaktpersoner

Kristiansund Servicekontor71574000
Barnehager
Dale barnehage71575880
Fløya barnehage71575210
Fosna barnehage71575890
Heinsa barnehage71575220
Juulenga barnehage71575765
Karihola barnehage71575230
Lilleputten barnehage71575235
Myra barnehage71575200
Rensvik barnehage71575755
Røsslyngveien barnehage71575822

Skoler
Allanengen barneskole71575552
Atlanten ungdomsskole71575406
Bjerkelund barneskole71575602
Dalabrekka barneskole71575900
Dale barneskole71575570
Frei skole71575372
Frei ungdomsskole71575300
Gomalandet barneskole71575800
Innlandet barneskole71575830
Kristiansund voksenopplæring71575970
Nordlandet barneskole71575852
Nordlandet ungdomsskole71575502
Rensvik skole71575630

Helse, inkludering, omsorg
Barn, familie og helse71574933
Kristiansund opplæringssenter71575952
Barmanhaugen bofellesskap71574590
Bergan Sykehjem71574602
Brasen opptreningsenhet71574984
Hjemmetjenesten71574750
Frei Sjukeheim71575700
Inkludering71574456
Interne tjenester71574530
Kringsjå Sykehjem71574715
Kristiansund bo- og oppfølging71574570
NAV Kristiansund55 55 33 33
Psykisk helse71574820
Rokilde Sykehjem71574665
Bo og habilitering71575002
Tildeling- og koordineringstjenesten71574550

Tekniske tjenester
Brann og redning71574265
Eiendomsdrift71574289
Plan- og byggesak71574287
Kommunalteknikk71574211

Kultur, idrett, bibliotek
Atlanten Idrettspark71575145
Kristiansund bibliotek71575100
Kristiansund Kulturskole71575422
Kulturavdelingen71574355

Næringsliv
Næringsliv71574000

Skatt, økonomi, innkjøp
Økonomiseksjonen
Nordmøre Kemnerkontor71574000

Ledelse og stab
IKT og dokumentsenter71574047
Kommunalsjefer71574065
Kristiansund Servicekontor71574372
Ordførerens side71574070
Personalseksjonen71574080
Politisk sekretariat
Rådmannen71574063
Stab og støtte71574068
Økonomiseksjonen
Samfunnsutvikling71574000
Fant du det du lette etter?