Forebyggende helsetjenester for barn og unge

 

Ansatte Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Ansatte Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Navn (e-post)StillingTelefonBilde
Brynjulf BakkengetFamilieterapeut71574939/97569591
Keith Anita LjøenHelsestasjonsmedarbeider71574930/71574904
Gjetøy Madeleine HestadHelsesøster71575804/71574920
Gåsemyr RagnhildHelsesøster71574937
Hansen JullianneSekretær71574900Bilde
Haugen Siv K.Jordmor71574921
Therese StokkeMIljøterapeut71574929/46800812
Helle MargaretHelsesøster71574914 / 99102395
Lange KirstiHelsesøster71574902
Johansen Anne GreteFysioterapeut71574946 / 91648034
Jonasen TrudeForebyggende koordinator71574349/ 48252953
Karlsvik LivMiljøterapeut95144314
Krane MaritHelsesøster95448093
Lindløkken LeneHelsesøster71575862 / 71575838
Nordhopbakk NinaHelsesøster71574911
Nylander ElisabethHelsesøster71574920/ 95444152
Olsen AreFagleder/ familieterapeut95797713
Orholm HildegunnFamilieveileder71574919 / 91873371
Rakstang HildeFagleder/ helsesøster71574916
Rise GretheHelsesøster71574903
Roorda MaaikeFysioterapeut71574973 / 99417098
Slatlem RandiMiljøterapeut97402766
Solli Line LundegaardKommunepsykolog90654486
Stormo ToveFagleder/ helsesøster71574913 / 95459722
Linn Rikke AasgravHelsesøsterstudent71575636
Thingnæs VibekeHelsesøster7155340/75608/75636/74495
Tijs ElineFysioterapeut71574943 / 91879612
Tøsse Åse BakkenHelsestasjonsmedarbeider71574904
Voldset SisselFagleder/ fysioterapeut71574942 / 90932743
Maria Jensen WaageSykepleier71575915
Britt Mari OlsenHelsesøsterstudent90574228

 

Publisert av Kjetil Tore Fjalestad. Sist endret 02.02.2016 15:34
01. Jordmortjenesten
Publisert 19.11.2015
av Siv K. Haugen
Gravid

Helsestasjon for gravide er et tilbud for de som bor i Kristiansund kommune, eller oppholder seg her midlertidig. Her møter du i første omgang jordmødre. Tilbudet er gratis. Gravide kan ta alle sine kontroller hos jordmor, en kombinasjon jordmor/lege eller bare lege. Jordmortjenesten har nært samarbeid med våre helsestasjoner som er godkjent som Ammekyndig Helsestasjon v/ Oslo Universitetsykehus.

02. Helsestasjon for foreldre og barn
Publisert 24.11.2015
av Åse Kristine Jægtvik
Helsestasjon.jpg

Helsestasjon tjenesten er et tilbud for barn 0 – 5 år og deres foreldre. Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året. Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året. Vi er godkjent som Ammekyndig Helsestasjon ved Oslo Universitetssykehus.

Målet er å fremme god fysisk og psykisk helse samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Vi ønsker å gi rett hjelp til rett tid gjennom veiledning, rådgivning, helseundersøkelser, vaksinasjoner og tverrfaglig samarbeid.

Avtaler reguleres av helsestasjonsprogrammet og / eller ved direkte henvendelse til helsestasjonen.  Vi har to helsestasjoner: Frei og Sentrum helsestasjon.

03. Skolehelsetjenesten
Publisert 28.10.2015
av Åse Kirstine Jægtvik
Første skoledag (red)

Skolehelsetjenesten er et tilbud til barn/ungdom 6-20 år og deres foreldre. Tilbudet gjelder barn i grunnskolen og videregående skole.  Vi skal i samarbeid med elever, foreldre, skolens personell skape en helsefremmende skole, med vekt på helse, trivsel, og sikkerhet.

HPV vaksinering for ungdom født mellom -91til -96 kan bestilles på nett. Vaksineringstid er fredag fra kl.12-16.

04. Helsestasjon for ungdom
Publisert 28.10.2015
av Margaret Helle
Myra helsestasjon

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom som bor i Kristiansund eller oppholder seg her midlertidig.

Vi har ingen fast aldersgrense, men retter oss først og fremst mot ungdom i alderen 13 – 24 år. På helsestasjonen møter du både helsesøster og lege. Ungdom over 20 år med fastlege i kommunen bør ta kontakt med sin egen fastlege. Tilbudet er gratis.

Vaksine mot hjernehinnebetennelse er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom og ved bestilling på nettsiden vår ved Helsehuset i sentrum, Fosnagt. 13.

HPV vaksinering for ungdom født mellom -91 og -96 kan bestilles på nettsiden under vaksinering. Vi vaksinerer fredager fra kl. 12-16.Sjekk også vår Facebookside.

05. Helsetjenesten for flyktninger
Publisert 28.10.2015
av Åse Kirstine Jægtvik
Flyktninger

Helsetjenesten for flyktninger er  et tilbud  til flyktninger, men omfatter også innvandrere med utenlandsk bakgrunn  uten flyktningstatus.

06. Fysioterapitjenesten for barn og unge
Publisert 28.10.2015
av Åse Kirstine Jægtvik
Mor og barn

Fysioterapitjenesten for barn og unge er et tilbud rettet mot barn og unge fra 0-20 år. Vi er opptatt av barn og unges fysiske helse og tilrettelegging av omgivelsene for å fremme optimal bevegelsesutvikling og bevegelsesglede.  

07. Psykisk helsetjeneste for barn og familier
Publisert 23.11.2015
av Åse Kirstine Jægtvik

Psykisk helsetjeneste for barn og familier (PHBF) er lokalisert på Sentrum helsestasjon i Kristiansund kommune og er et forebyggende tilbud til gravide, barn og ungdom opp til 20 år og deres familier.

Vi tilbyr rask hjelp uten henvisning fra fastlege. Tilbudet er gratis. 

Vaksinering
Publisert 18.02.2015
av Åse Jægtvik
Vaksine

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå motstandsevne mot en sykdom. Vårt vaksinasjonskontor tilbyr:  Reisevaksinasjon, yrkesvaksinering, viktig reisemedisinsk rådgivning og annen sykdomsvaksinasjon.

HPV vaksinering gjennomføres fredager fra kl. 12-16. Bestill time, se under.

Vaksine mot Hjernehinnebetennelse bestill time, se under, eller du møter opp på Helsestasjon for ungdom onsdager kl. 13-17. 

Fant du det du lette etter?