Eiendomsskatt

Eiendommer kristiansund - Klikk for stort bilde

Plan og bygningsenheten er eiendomsskattekontor for Kristiansund. Kontoret skriver ut eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven med tilhørende forskrifter, andre lover, kommunale vedtekter for eiendomsskatt samt andre kommunale vedtekter.

Eiendomsskattelisten offentliggjøres innen 1. mars i skatteåret.
Med virkning fra 01.01.17, og i medhold til Eiendomsskattelovens § 8 A-4 vedtok bystyret i møte 13.12.16 å foreta en 10 % kontorjustering av takstene i forhold til den verdien som ble fastsatt ved den siste allmenne takseringen. Det ble samtidig vedtatt å øke promillesatsen til 4,7 ‰ i hele kommunen.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer i henhold til bystyrets vedtak.

Forfall er lovbestemt. Er tidsfristen en lørdag, søndag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende hverdag. Hvis det ikke betales ved forfall og det sendes purring, påløper et purregebyr. I tillegg beregnes forsinkelsesrente.

Krav på eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Kontaktperson:Anne Sofie Haltbakk, tlf. 71 57 43 12

Publisert av Anne Sofie Haltbakk. Ansvarlig Anne Sofie Haltbakk. Sist endret 24.02.2017 14:47
Fant du det du lette etter?