Helsetjenester for voksne

Helsetjenesten har ansvar for kommunens helse- og sosialtjenester i egne hjem  og kommunale institusjoner. Helsetjenesten har også ansvar for å yte økonomisk sosialhjelp, for rådgivning, veiledning og oppfølgingsbistand til personer med ulike livsproblemer.

Det er flere enheter som gir ulike typer tjenester: hjemmetjenester, sykehjem, helsetjenester, økonomisk sosialhjelp, rådgivning, oppfølging, dagtilbud, matombringing etc.

Publisert av Bente Åsbø. Ansvarlig Bente Åsbø. Sist endret 02.12.2015 10:54
Fant du det du lette etter?