Hjemmetjenesten i Kristiansund

Hjemmetjenesten i Kristiansund ble omorganisert til en enhet 01.05.2014, og vi har siden da arbeidet med organisasjonen, fagutvikling og styrking av kompetanse.

Vårt mål er å utvikle hjemmetjenesten slik at våre brukere blir ivaretatt i forhold til sine ulike behov, samt å rigge enheten til fremtidige behov.

Vi jobber nå mot en modell med inndeling i diagnosegrupper for å kunne nytte vår kompetanse på best mulig måte ut til våre brukere.

Vi er om lag 180 ansatte, fordelt på følgende avdelinger:

 

Organisasjonskart

(Trykk for kartet for å få større bilde)

organisasjonskart hjemmetjenesten 2016.png - Klikk for stort bilde AO Gro Sundet

Felles for hjemmetjenesten

Overordnet mål

Tjenesten skal bidra til at Kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Om tjenestene

Hjemmesykepleien gir pleie, omsorg, rehabilitering og behandling til alvorlig syke og funksjonshemmede hele døgnet. Hjemmetjenesten tilrettelegger og følger opp blant annet ernæring, sårstell og bistand til medisinhåndtering. Veiledning og opplæring til den som trenger det for å kunne klare seg best mulig selv. Hverdagsrehabilitering.

Hjemmehjelp gir praktisk bistand til den som ikke lenger kan ivareta dette selv. Renhold av bolig, vask av klær og kopper, sengetøyskift og enklere personlige pleie- og omsorgsoppgaver i samarbeid med hjemmesykepleien. Tilrettelegger og leverer middagsombringing fra kommunens felleskjøkken.

Hvem kan få tjenestene 

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har akutt eller kronisk sykdom / funksjonshemming som medfører behov for sykepleie eller praktisk bistand i eget hjem. Tjenesten kan innvilges etter vedtatte kriterier.

Hvem kan få tjenestene

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har akutt eller kronisk sykdom / funksjonshemming som medfører behov for sykepleie eller praktisk bistand i eget hjem. Tjenesten innvilges etter søknad og vedtatte kriterier.

Andre tjenester

Trygghetstelefontjeneste: søknad kan innvilges etter vedtatte kriterier. Kommunens alarmsentral og hjemmetjenestene betjener trygghetsalarmene.

Middagslevering fra felleskjøkkenet: søknad kan innvilges etter vedtatte kriterier og leveres ut av både vaktmester og hjemmehjelp.

Publisert av Kristian Smevåg-Olsen. Sist endret 30.11.2016 06:51
Fant du det du lette etter?