Sykehjemmene

Kristiansund og Frei har i dag 4 sykehjem. Bergan sykehjem, Rokilde sykehjem, Kringsjå sykehjem og Frei sykehjem.
Et hovedmål for kommunens sykehjemsplasser er å gi varierte pleie-og omsorgstilbud av høy kvalitet til brukere med omfattende/ kroniske sykdommer, med fokus på bl.a. livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.


Bergan Sykehjem
Publisert 24.11.2015
av Bill Tomelthy
Bergan sykehjem

Bergan Sykehjem ligger flott til på utsiktspunktet ”Bergan” på Nordlandsøya, like ved Nordlandet ungdomsskole.
Sykehjemmet åpnet i oktober 2003. Det er bygd i to etasjer samt kjelleretasje og har rom til 54 pasienter , -alle med eget bad.

Dagtilbud for deg med en demenssykdom
Publisert 03.12.2012
av Bente Åsbø
Dagtilbud demens

Rokilde har et dagtilbud de som har en demensdiagnose og som bor hjemme. Tilbudet holder åpent alle hverdager fra klokken 08.00 til 16.00. Det er stengt på helger og høytider.

Frei sjukeheim
Publisert 14.11.2011
av Christina Swan Olsen
Frei sykehjem hovedbygg


Kleivabakken 9
6520 Frei
Sentralbord 71 57 57 00

Telefaks: 71 57 57 01

Mobilnr 99 22 88 27

Kringsjå Sykehjem
Publisert 18.11.2011
av Merete Mong Sandvær
Kringsjå sykehjem

Gate: Bendiksensgate 52
Postnr/sted: 6508 Kristiansund

Kringsjå sykehjem er det første sykehjemmet som er bygget med bakgrunn i handlingsplanen for utvikling av pleie- og omsorgstjenesten. Institusjonen ble tatt i bruk i juni 2002.
Kringsjå sykehjem har totalt 29 plasser fordelt på 3 avdelinger for hhv. mennesker med aldersdemens ( skjermet enhet ), korttidsplasser, og langtidsopphold.
Både pasienter og personell ble overflyttet fra Kristiansund sykehjem.

Leseombud på to sykehjem
Publisert 14.10.2014
av Stephanie Helland
Leseombud ved Rokilde

Rokilde utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har sammen med biblioteket i Kristiansund vært pådriver for å tilby pasienter ved to av byens sykehjem leseombud. 

 

Rokilde Sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal
Publisert 24.11.2015
av Stephanie Helland
 Rokilde Inngang

Rokilde sykehjem har 70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger. Avdelingene har 16-19 plasser. Med unntak av to rom beregnet på korttidsbruk har Rokilde sykehjem bare enerom.

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er utskilt som egen enhet.

Unge elever i praksis på sykehjem - vekslingsmodellen
Publisert 14.10.2014
av Linda Kornstad Nygård
vekslingselever 2014 ved Rokilde sykehjem

Vekslingsklassen i helsefag er et prosjektsamarbeid mellom Kristiansund kommune, Opplæringskontoret, Fylkeskommunen og Kristiansund videregående skole. Elevene skal veksle mellom skole og arbeid i 4 år, før de til slutt tar fagbrev som helsefagarbeider.

 

Fant du det du lette etter?