Åpent møte om sentrumsplanen

Kristiansund kommune inviterer til orienteringsmøte om den nye sentrumsplanen i bystyresalen på Rådhuset 18. september 2017 kl. 18:00.

Sentrumsplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering av nye tiltak.

Merknadsfristen er 29. september. ​

Høringsdokumentene finnes her (lenke)