Helsestasjonen stengt fredag 8. desember

Fredag 8. desember er helsestasjonen i sentrum og på Frei stengt pga fagdag/kurs for de ansatte. Telefonhenvendelser denne dagen blir viderekoblet til kommunens sentralbord