Mattilsynet, Distriktskontoret for Nordmøre

Distriktskontoret for Nordmøre dekker: Aure, Tustna, Kristiansund, Frei, Averøy og Smøla.

Telefon: 22 40 00 00
Adresse: Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund N

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som bidrar til å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.

Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Vi skal stimulere til verdiskapning på våre ansvarsområder.

Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre et risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap om tilstand og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks-, Fiskeri- og Helsedepartementet.

Mattilsynet skal arbeide for å oppnå:

  • Helsemessig trygg mat
  • Friske planter, fisk og dyr
  • Etisk forsvarlig hold av fisk og dyr
  • Miljøvennlig produksjon
  • God kvalitet samt redelig produksjon og omsetning
  • Verdiskaping på matområdet
  • En framtidsrettet og effektiv organisasjon
Publisert av Redaksjonen. Ansvarlig Redaksjonen. Sist endret 10.03.2014 14:13
Fant du det du lette etter?