Distriktsrevisjon Nordmøre IKS

Distriktsrevisjonen
Distriktsrevisjonen

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap, med Aure, Averøy, Frei, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal og Tingvoll som deltakende kommuner.

Vi har hovedkontor i Kristiansund og et avdelingskontor i Surnadal
Våre revisorer har god faglig kompetanse og mange års erfaring i å utføre revisjon av de ulike regnskapene som er knyttet til kommunal virksomhet. Vi ønsker å være en aktiv medspiller for kommunene på alle områder, og målsettingen vår er fornøyde kunder som får en tjeneste utført av faglig kompetente revisorer til en riktig pris.

Vår visjon er at Distriktsrevisjon Nordmøre IKS skal være den mest respekterte kommunale enhet på Nordmøre, være det naturligste revisorvalg for offentlig virksomhet basert på et godt faglig omdømme og med velkvalifiserte medarbeidere på alle nivå. Samarbeid og kvalitet skal prege organisasjonen både internt og ekstern.

Fant du det du lette etter?