Kommunale krav

Bankgiro - Klikk for stort bilde

Tjenesteproduksjon mot kommunens innbyggere skjer ute i de ulike enhetene.

Forfall er lovbestemt. Er tidsfristen en lørdag, søndag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende hverdag. Hvis det ikke betales ved forfall og det sendes purring, påløper et purregebyr. I tillegg beregnes forsinkelsesrente.

Økonomi - forfall kommunale krav
Økonomi - forfall kommunale krav
Pleie og omsorgstjenester20. i hver måned
Husleie20. i hver måned
Barnehage/skolefritidsordning (SFO)20. i hver måned
Annet20. i hver måned

Publisert av Vibeke Grønvik. Ansvarlig Toril Gustad. Sist endret 26.08.2013 09:27
Publisert 30.09.2014
penger

Kommunen er i ferd med å innføre nytt økonomisystem, med tilhørende skifte av dataløsning for innfordring av kommunale fakturaer som ikke betales til rett tid. Skifte av datasystemer medfører et omfattende ekstraarbeid som må gjøres manuelt og er konsentrasjonskrevende. For å løse dette på en rask og god måte, foretas det en endring i hvilke kontaktpersoner som kan besvare spørsmål i økonomiseksjonen. Dette for å skjerme saksbehandlere som skal gå gjennom gamle krav og få disse riktig på plass i den nye løsningen.

 

Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei