Barneverntjenesten

Barneverntjenesten - Klikk for stort bilde Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Bli besøkshjem?   Bli tilsynsfører?   Timeliste  Ansatte barneverntjenesten

 

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes er en interkommunal barneverntjeneste. Leder for barneverntjenesten er Elin Christine Karlsvik.


Barneverntjenesten er inndelt i tre team;

Mottak og undersøkelse - teamkoordinator Terese Brevik.
Hjelpetiltak - teamkoordinator Birgit Haugvik og Anita S. Jensen.
Omsorgstiltak - teamkoordinator Marit Sæter.

Kontaktinfo

Besøksadresse: Rådhusbakken 1, 6522 Frei. (Se kart nederst på denne siden)
Epost: barneverntjenesten@kristiansund.kommune.no
Telefon: 71 57 43 96 (09-15)
Servicekontoret: 71 57 40 00 (08-16)
Telefax: 71 57 41 55

Postadresse:
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes,
Rådhusbakken 1,
6522 Frei

Alarmtelefon for barn og unge - Klikk for stort bilde

Barnevernvakt

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes har ikke barnevernvakt. Utenfor kontortiden (kl. 08-16) må derfor legevakt eller politi kontaktes ved akutt bistandsbehov.

Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge, eller for deg som er bekymret for et barn eller en ungdom. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

 

Barneverntjenestens oppgaver

  • Undersøke mottatte bekymringsmeldinger og søknader om tiltak
  • Gi råd og veiledning til barn, ungdom og deres familier
  • Iverksette og følge opp hjelpetiltak
  • Iverksette og følge opp omsorgstiltak
  • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som er i kontakt med barn, unge og deres familier
  • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 

Hjelpetiltak

Eksempel på hjelpetiltak er; fritidskontakt (tidl. støttekontakt), besøkshjem, barnehageplass, deltakelse i foreldreveiledningsgruppe, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dette er frivillige tiltak.

Omsorgstiltak

Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan denne få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Mer om barnevernets oppgaver og organisering finner du på disse stedene:

​​Adopsjon

For informasjon om adopsjon, se Bufdir.no/Adopsjon

Her finner du oss:

Kart
Barneverntjenesten Kristiansund, Averøy og Gjemnes
Publisert av Anders Wiik Mittet. Ansvarlig Elin Christine Karlsvik. Sist endret 02.12.2016 11:15
Fant du det du lette etter?