Folkehelse i Kristiansund kommune

Folkehelse - Klikk for stort bilde

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelse er de kollektive tiltak samfunnet igangsetter for å forebygge og beskytte helsen for hele befolkningen.

Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Lov om folkehelsearbeid, folkehelseloven).


Formålet med ny folkehelselov er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Det er flere faktorer som påvirker helsen vår. Dette er fra personlige egenskaper som alder og kjønn, til ytre faktorer både i miljøet og samfunnet.
Det er ikke bare i helsetjenesten at folkehelsearbeidet skal utøves, men innsatsen skal være på alle nivåer og i alle sektorer, som for eksempel både i skole, barnehage, sykehjem, bolig, kultur, næring og teknisk. Vi må arbeide på tvers av enheter i kommunen og i lokalsamfunnet for å oppnå god folkehelse.  Les mer om folkehelseloven her.

Publisert av Hege Hovde. Ansvarlig Hege Hovde. Sist endret 18.08.2016 10:07
Fant du det du lette etter?