Kommuneplan, planstrategi og handlingsprogram

Kommunens sentrale styringsdokumenter er fastsatt i planstrategien.

Kommunal planstrategi, vedtatt juni 2016

Planprogram for kommuneplan for Kristiansund samfunnsdelen - vedtatt mars 2017 (PDF, 2 MB)

Planliste, vedtatt i planstrategien. Gjeldende plan er lenket opp her inntil ny blir formelt vedtatt.  

Plan

Vedtatt

Revisjon

   

H16

V17

H17

V18

H18

V19

H19

V20

Handlingsprogram (budsjett) (PDF, 4 MB)

Årlig

               

Plan for eierstyring

Årlig

               

Plan for arbeidsgiverstrategi

Årlig

               

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

2012

X

X

X

         

Kommuneplanens arealdel

2011

   

X

X

X

X

   

Kommunedelplan for sentrum (PDF, 3 MB)

1994

X

             

Sjøområdeplan for Nordmøre

Høringsdokumenter

Ny

X

X

           

Regional areal- og transportplan

Ny

               

Beredskapsplan (ROS og kriseledelse) (PDF, 2 MB)

Ny

X

             

Hovedplan for vannforsyning (PDF, 7 MB)

2010

       

X

X

X

X

Hovedplan for avløp og vannmiljø (PDF, 4 MB)

2012

               

Hovedplan for renovasjon

Ny

X

X

X

         

Kulturplan

Ny

X

X

X

         

Helse- og omsorgsplan

Ny

     

X

X

     

Oppvekstplan (Småspor og SPOR)

Ny

 

X

X

         

Landbruksplan

                 

 

Årsrapport 2015

Publisert av Odd-Arild Bugge. Ansvarlig Odd-Arild Bugge. Sist endret 07.04.2017 08:52
Fant du det du lette etter?