Vennskapssamarbeid - Vennskapsbyer

Fra 1947 var Foreningen Norden i gang med å etablere samarbeidskommuner – eller vennskapskommuner over hele Norden.

Fra 1948 er det stadfestet et vennskapsbyforhold mellom byene Härnösand, Kokkola, Fredericia og Kristiansund.

Hvorfor disse 4 byene? På det tidspunkt var alle nesten like store og alle var havnebyer.

Härnösand, 1585

Länshovedstad og bispesete fra 1772. Kulturby og administrasjonssentrum. Kommunevåpenet er en bever.

Kokkola, 1620

Grunnlagt av Gustav 2 Adolf. Opprinnelig sjøfartsby som utviklet seg til en industriby. Byvåpenet er en tjæretønne.
To-språklig kommune. Nyere kommunesammenslutninger har gjort at andelen svensktalende har sunket. Den svensktalende befolkningen utgjør godt over 10%, og de har bl. a. egen svensk skole, teater ,mm.

Fredericia, 1649

Grunnlagt på befaling av Frederik 3. Bykjernen var anlagt som festningsby for å skape en hovedfestning for Jylland. Byen fikk visse privilegier som trosfrihet og asylrett, og ble et tilfluktssted for religiøst forfulgte, særlig hugenotter og jøder. Industri- og havneby og et jernbaneknutepunkt. Byvåpen en løve m/sverd i hånden, men Landsoldaten står kanskje mer sentralt som symbol – slik vi har klippfiskkjærringa.

Se hjemmeside for Fredericia kommune

Kristiansund, 1742

Grunnlagt av Christian VI.

Fant du det du lette etter?