Om Nordmøre Kemnerkontor

Nordmøre - Klikk for stort bilde

Nordmøre Kemnerkontor ble opprettet som egen kommunal enhet 01.01.13 og utfører skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Averøy, Halsa, Gjemnes og Kristiansund. Faglig instruksjonsmyndighet ovenfor kemnerkontoret innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Midt-Norge.

Kemnerkontoret jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, samt saksbehandling for skatteutvalget i ettergivelsessaker. Det er pr i dag 4 årsverk tilknyttet innfordring og skatteregnskap.

Arbeidsgiverkontrollen blir organisert gjennom et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kristiansund, Averøy, Halsa, Gjemnes, Aure, Smøla, Eide, Sunndal, Tingvoll, Rindal, Oppdal og Rauma. Ordningen blir administrert fra Kristiansund, og det er pr i dag 5 skatterevisorer som utgjør arbeidsgiverkontrollen.

Publisert av Anette Lilleås. Ansvarlig Anette Lilleås. Sist endret 11.01.2017 09:02
Fant du det du lette etter?