Kommunereformen 2014-2020

Kommunereform nordmøre.jpg - Klikk for stort bilde

Regjeringen fikk i juni 2014 bred tilslutning fra Stortinget om å gjennomføre en nasjonal kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette for å møte morgendagens utfordringer og økende forventninger fra innbyggerne. 

I oppdragsbrev 24. juni 2014 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble kommunene gitt utredningsansvar. 

I Møre og Romsdal gikk startskuddet 17. september 2014.

Alle kommuner må innen sommeren 2016 ha behandlet sak om kommunesammenslåing. 

 

Signering av intensjonsavtale - Klikk for stort bilde Merete Maurset INTENSJONSAVTALE 6K
29. februar 2016 signerte ordførerne i Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og  Aure intensjonsavtale om etablering av en ny og større kommune. Trykk her for å se intensjonsavtalen.

Etter høringsrunde behandler bystyret saken 21. juni. Fylkesmannen gir i september innstilling om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal og Stortinget vedtar ny nasjonal kommunestruktur i juni 2017. De nye kommunene settes i drift 1. januar 2020.

 

Kristiansunderne er positive til kommunereformen viser innbyggerundersøkelse
Mandag 25. april 2016 forelå rapporten fra undersøkelsen blant innbyggerne i Kristiansund. 79 prosent ønsker at Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Aure sammen etablerer en ny og større kommune med Kristiansund som regionsenter.  Les rapporten fra innbyggerundersøkelsen her.

 

Intensjonsavtale KSU-Gjemnes forside - Klikk for stort bilde INTENSJONSAVTALE KRISTIANSUND-GJEMNES 
Fredag 20. mai 2016 signerte ordførerne i Kristiansund og Gjemnes intensjonsavtale om etablering av en ny og større kommune. Trykk her for å se intensjonsavtalen.  Gjemnes skal avholde folkeavstemming mandag 6. juni og innbyggerne blir da bedt om råd i forhold til et Molde-alternativ, et Kristiansund-alternativ eller å fortsette som egen kommune. Kommunestyrene må gjøre sine vedtak innen 1. juli.  Fylkesmannen gir i september innstilling om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal og Stortinget vedtar ny nasjonal kommunestruktur i juni 2017. De nye kommunene settes i drift 1. januar 2020.

 

 

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 24.05.2016 10:08
Fant du det du lette etter?