Spesielle behov

Spesielle behov
Spesielle behov

Kristiansund kommune tilbyr flere program og aktiviteter for mennesker som har spesielle behov. Dette er alt fra å tilrettelegge en bestemt fritidsaktivitet, til bistand ved ulike opplevelser. Nedenfor står det beskrevet ulike tilrettelegginger.

Fritidsvennene
Fritidsvennene er et hjelpende og rådgivende organ for planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for PU(Psykisk Utviklingshemmede)-gruppen. Hver onsdag arrangeres Fritids fra kl 15:00 - 20:00 i Folkets hus, Kongensplass. Her er det dans til levende musikk, kiosk og loddsalg. Les mer om fritidsvennene og deres årlige arrangementer her.

Stjernelaget
Stjernelaget er et idrettslag/forening for funksjonshemmede i Kristiansund og omegn. Laget er tilsluttet Clausenengen Fotballklubb. Mer informasjon om Stjernelaget her.

FritidsArena
FritidsArena er et nytt tilbud for ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-30 år med psykiske utfordringer.Tilbudet er åpent alle mandager fra kl 18.00-21.00 i lokalene i underetasjen i Misjonskirka. Der kan en boltre seg med aktiviteter som biljard, bordtennis, dart, spill, kafé, musikkstudio og en liten kinosal for film og spill. Tilbudet er gratis! Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og næringsenheten, Tildeling og koordinering, Røde Kors og Psykisk Helse. Kontaktperson: Tor Martin Stølan, 715 74 822

Opplevelseskortet
Opplevelseskortet er et kort som er utlevert til 30 barn i lavinntektsfamilier i Kristiansund. Det følger fem klipp per opplevelse og gir barnet tilgang til ulike aktiviteter sammen med en venn, familiemedlem eller andre. Les mer om opplevelseskortet her

Tilrettelagt fritid for eldre
Kristiansund kommune har ulike tilbud for eldre, alt fra trimmuligheter, dans, bingo, bowling, konserter, kunst- og kulturformidling og foredrag. Les mer om de ulike seniorkulturtilbudene her.

Dokumenter for nedlasting
Takkeannonse fritidsvennene (PDF, 2 MB)
Årshjul PU 2012 (PDF, 60 kB)

Publisert av Hege Hovde. Ansvarlig Hege Hovde. Sist endret 18.12.2012
padlock