Meld feil og mangler

Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her.

Registrer din melding til kommunen her

I tillegg kan du sende din melding til kommunen her,

Telefon: 71 57 40 00 (åpningstider sentralbordet kl.08.00 - kl.16.00)

Epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no

For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.