Meld feil

Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her.

Registrer din melding til kommunen her