Bekymringsmelding

Har du sett noe som kan påvirke din eller andres brannsikkerhet? Send oss en bekymringsmelding slik vi kan sikre at alt er i orden.

Vi i brannvesenet er avhengig av publikum for å bli tipset om forhold som kan risikere brannsikkerheten til våre innbyggere. En bekymringsmelding kan omhandle flere ting:

  • Vet du om et sted rømmningsveier er blokkert?
  • Tviler du på at brannbilen kommer seg frem til ditt hus?
  • Kjenner du personer som av en eller annen årsak ikke kan ivareta sin egen brannsikkerhet?

Dette vil vi gjerne vite om slik vi kan undersøke situasjonen nærmere.

Du kan sende inn bekymringsmelding via den nasjonale portalen branntips.no.
Meldingen havner hos forebyggende avdeling som vil se nærmere på saken innen kort tid.