Nødhjelp

Ring 110 for hjelp ved brann eller ulykker

Nødnummer
Nødetat Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Helse 113
Kystradio (Havsnød) 120