En journal for hele helsetjenesten

helseplattformen logo - Klikk for stort bilde

Helseplattformen er regional pilot for den nasjonale målsettingen ”Én innbygger- én journal”. Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal ved alle sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Arbeidet er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kristiansund er en av samarbeidskommunene. Fire leverandører konkurrerer nå om å få kontrakten på programløsningen.  

 

Programmet Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, og skal etablere ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Anskaffelsen er svært omfattende og skal gjelde for alle sykehus og kommuner i regionen. Private spesialister og fastleger kan også koble seg på. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

1,4 - 2,7 milliarder
Konkurransen om leverandører til ny journalløsning ble utlyst i 2016 og verdien er anslått til mellom 1,4 og 2,7 milliarder kroner eks. mva.

Fire aktører konkurrerer
11 aktører meldte seg og fem av disse gikk videre etter prekvalifisering. Fire av de fem selskapene leverte tilbud innen fristen som var 3. mai. Disse er: Tieto Norway AS, Cerner Norway, Epic Systems Corporation og DCX Technology AS (tidligere CSC Scandihealth).

Kontraktsinngåelse i 2019
Nå starter prosessen med evaluere tilbudene og forberede videre dialog med leverandørene. Kontraktsinngåelse med vinneren skal etter planen skje i starten av 2019. Etter at leverandør er valgt, starter arbeidet med å bytte ut de mest sentrale IKT-verktøyene som helsetjenesten i Midt-Norge har.

Berører 720 000 innbyggere
Deretter vil arbeidet med innføring starte i sykehus og kommuner. Over 40 000 ansatte skal få nytt arbeidsverktøy, og regionens over 720 000 innbyggere skal få bedre innsikt i egen helsesituasjon og behandling. Helseplattformen er også regional utprøvingsarena for det nasjonale målet ”Én innbygger - én journal” og har tett samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Kristiansund er aktivt med
Kristiansund er en av de 85 kommunene (så langt) som har signert samarbeidsavtale om dette med Helse Midt-Norge, og rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund er leder for samarbeidsrådet for deltakerkommunene. Det arbeides også for at helseinnovasjonssenteret i Kristiansund skal få en aktiv rolle når Helseplattformen skal tas i bruk i Midt-Norge.

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 12.05.2017 13:50
Fant du det du lette etter?