Kristiansund er foregangskommune i samarbeidsprosjekt mellom foreldre og fosterforeldre

Kenneth Eriksen, Ann Carin Vean og Berit Ulriksborg er ildsjeler i pilotprosjektet RAUSHET - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg

Norsk fosterhjemsforening har de siste årene hatt prosjekt om å bygge broer mellom foreldre og fosterforeldre. Kristiansund er en foregangskommune. Det skyldes i særlig grad ildsjelene Berit Ulriksborg, Kenneth Eriksen og Ann Carin Vean. De reiser nå rundt i hele fylket der de informerer og inspirerer barnevernstjenesten om det viktige arbeidet.  Brobyggingsprosjektet handler om å etablere et godt og konstruktivt samarbeid mellom foreldre og fosterforeldre. Brobyggerne består av både foreldre og fosterforeldre.

 

Samarbeid foreldre/fosterforeldre
Det som er felles for de brobyggende foreldrene og fosterforeldrene, er at de selv har opplevd gevinster for sitt felles barn ved at de har samarbeidet. De har også erfart gevinster for de voksne ved at de samarbeider og støtter hverandre.

Foreldre kan blant annet bidra ved å fortelle fra barnets tid i den opprinnelige familien. De kan også bidra med informasjon om familiens historie. De kan dessuten bidra med avlastning når fosterforeldre trenger det.

Fosterforeldrene på sin side, kan bidra til at foreldrene kan være foreldre på en annen måte enn da barnet bodde hjemme hos dem. Fosterforeldre kan også bidra med råd og hjelp til den nye foreldrerollen de er i.

Sammen kan foreldre og foster-foreldre støtte hverandre og barnet i sin videre utvikling i fosterhjemmet.

Prøveprosjekt i 2015

Prøveprosjektet RAUSHET ble gjennomført i 2015. Foreldre og fosterforeldre med gode samarbeidserfaringer ble invitert. Blant de 16 deltakerne var Berit Ulriksborg og Kenneth Eriksen fra Kristiansund, og Ann Carin Vean som er mor til deres fosterbarn.

Pilotprosjekt i 2017
Med utgangspunkt i gode erfaringer fra RAUSHET-prosjektet ble det søkt Extrastiftelsen om midler til et pilotprosjekt i ett av fylkene. Møre og Romsdal ble valgt. (Extrastiftelsen fordeler overskuddet fra lotterispillet Extra og fordelte i 2016 totalt 200 millioner til 773 prosjekter)

Valget av Møre og Romsdal var ikke helt tilfeldig. Det skyldes i stor grad iveren fra ildsjelene Berit Ulriksborg, Kenneth Eriksen og Ann Carin Vean om å komme i gang med programmet i egen kommune og eget fylke.

De hadde snakket varmt om pro-grammet til barneverntjenesten i Kristiansund.  Barnevernet ønsket å gå inn i et samarbeid. Familieverntjenesten var også interessert.

Kristiansund helt i front
Som følge av dette er Kristiansund blant de første kommunene i landet som jobber med dette samarbeidsprogrammet.

Det særegne ved programmet er at foreldre og fosterforeldre skal gå på kurs der de lærer å samarbeide til beste for deres felles barn. Det skal også gjennomføres eget kurs for de ansatte i barneverntjenesten.

Startet i februar i år
Pilotprosjektet startet i slutten av februar i år og er nå godt igang.

I tillegg til innsats i egen kommune reiser nå Berit Ulriksborg, Kenneth Eriksen og Ann Carin Vean rundt i hele fylket og møter med barnevernstjenesten i kommunene. Her informerer de om prosjektet og inspirerer med selvopplevde erfaringer.

Til bladet ”fosterhjemskontakt” sier barnevernsleder Elin Christine Karlsvik at ”Brobyggingsprogrammet er viktig for barnevernstjenesten fordi det representerer et nytt tilbud til biologiske foreldre og fosterforeldre når det er besluttet at et barn skal flytte fra foreldrehjemmet. Det er viktig fordi det bygger på en grunntanke om å skape eller styrke et samarbeid mellom foreldre og fosterforeldre på en måte som gjør at barnet tjener på det. Programmet er også viktig fordi det legger tilrette for at foreldre får fortsette å bruke sin omsorgskompetanse, bli møtt med respekt og verdighet og inkludert på en god måte i videre samarbeid om barnet.” 

Berit Ulriksborg er til vanlig SFO-koordinator ved Gomalandet skole men har permisjon dette året for å jobbe med pilotprosjektet.

Prosjektet er også støttet av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Økende oppmerksomhet
Prosjektet har fått medieoppmerksomhet, og de har fått henvendelser fra politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt som ønsker mer informasjon om temaet. Da infobladet Kristiansund var på besøk var også ukebladet Allers der for å lage reportasje om prosjektet.

Ildsjelene ivrer for at prosjektet får nasjonal oppmerksomhet slik at det kan tas i bruk i alle kommuner. Dette til beste for fosterbarn, fosterforeldre og foreldre.

Vil du bli brobygger?
Prosjektet søker etter brobyggere i hver kommune. Er du interessert så kontakt Berit Ulriksborg på tlf. 91 51 8793

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 12.05.2017 13:54
Fant du det du lette etter?