Kristiansund ut av ROBEK i 2017

Regnskap 2016 illustrasjon  - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Urevidert regnskap for Kristiansund kommune for 2016 er avsluttet i balanse. Kommunen har med dette dekket inn alle underskudd fra tidligere år, og blir meldt ut av ROBEK i løpet av 2017. Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 66,9 millioner kroner, som tilsvarer 3,4 prosent i forhold til driftsinntektene. Dette er en resultatforbedring fra 2015 på 58,5 millioner kroner, eller om lag 3 prosent.

 

Tidligere års underskudd er i 2016 dekket inn med 32,7 millioner kroner.

 

De viktigste årsakene til resultatet i 2016 har vært betydelige merinntekter fra skatt og inntektsutjevning, og en generelt god vekst i de samlede driftsinntekter.

Samtidig har lønns- og kostnadsveksten vært moderat, som følge av gjennomføring av betydelige driftstilpasninger de siste to årene.

 

Det er likevel grunn til å påpeke at vi fremdeles må ha en stram økonomistyring. Vi er sårbare for svingninger i skatteinntekter eller uforutsette utgifter, og det blir viktig å opprettholde arbeidet med å bygge opp disposisjonsfond.

 

Det er flere områder på driftssiden hvor det er behov for økte ressurser utover det vi har av tilgjengelige midler. Fortsatt fokus på effektiv og god drift, som sikrer optimal ressursutnyttelse er nødvendig.

 

Det publiserte regnskapet for 2016 gir mer informasjon om resultatet, samt at en mer omfattende og detaljert avviksforklaring kommer i årsrapporten.

 

Å komme ut av ROBEK er svært viktig for at Kristiansund skal kunne realisere de viktige og nødvendige prosjekter som skal utvikle samfunnet i riktig retning. Bygging av nye barnehager, gjennomføring av vedtak om ny skolestruktur og en omfattende satsing innen pleie og omsorg er viktige grep som skal iverksettes.

 

Det har vært et godt samarbeid mellom politikere og ansatte for å få god styring på økonomien. 

På vanlig måte sendes regnskapet nå til revisjon. Når revisjonsberetningen foreligger blir regnskapet behandlet av kontrollutvalget og med endelig behandling av bystyret.

 

Trykk her for å se regnskapet

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 09.03.2017 12:46
Fant du det du lette etter?