Prosjektledelsen i helseinnovasjonssenteret er ansatt

Prosjektledelse helseinnovasjon.JPG - Klikk for stort bilde

I forbindelse med etablering av det nye regionale senteret for helseinnovasjon i Kristiansund er det nå ansatt prosjektdirektør, daglig leder/prosjektleder for responssenter/velferdsteknologi, samt prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon. De tiltrer i begynnelsen av mars og skal foreløpig ha kontorsted i Kongens Plass 5 (det gamle postbygget)

Trude Fløystad Eines 
Trude Eines (44) er ansatt som prosjektdirektør for hovedprosjektet.

Hun kommer fra stilling som førsteamanuensis, forsker og fagansvarlig ved Høgskolen i Molde. Her har hun ledet og deltatt i en rekke utviklings-, innovasjons og forskningsprosjekt og har bred kompetanse innen prosjektledelse, endringsprosesser og forskning.

Trude Eines har gjennom sin erfaring knyttet samarbeid med anerkjente miljø innen tjenesteinnovasjon, eksempelvis kan nevnes INNOMED, NTNU og SINTEF i Trondheim, DESIGNIT i Oslo, Høgskolen i Molde og Møreforskning, Senter for omsorgsforskning og Senter for innovasjonsforskning. 

Hun er opprinnelig fra Akershus og er bosatt i Kristiansund.

Benedicte Nyborg
Benedicte Nyborg (40) er ansatt som daglig leder og prosjektleder for velferdsteknologi og responssenter.

Hun kommer fra stilling som enhetsleder i Aure kommune. Før det har hun jobbet i spesialisthelsetjenesten både i medisinsk sengepost og i akuttmottak. Hun har opparbeidet seg en betydelig anerkjennelse i fagmiljøene på Nordmøre. 

Benedicte Nyborg er bosatt i Aure.

Bjarte Bye Løfaldli
Bjarte Bye Løfaldli (37) er ansatt som prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon. Han kommer fra stilling som senioringeniør og laboratorieleder ved Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk, ved det medisinske fakultet, Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Her startet han sitt engasjement våren 2012 som postdoktor etter å ha fullført doktorgradsstudier innenfor feltet nevrobiologi.

Parallelt med forskningsaktiviteten har han også hatt betydelig veilednings-, undervisnings- og formidlingsansvar. Høsten 2013 tiltrådte han stilling ved Kavliinstituttet. Hvor han har jobbet under professor Edvard og May-Britt Mosers direkte ledelse. Bjartes har blant annet jobbet med å lede den daglige driften ved laboratoriet samt å fremme utviklingen av organisasjonen. 

Bjarte Bye Løfaldli er opprinnelig fra Rindal og er nå bosatt i Kristiansund.

Regional helseinnovasjon
Orkide (Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) samarbeider om etablering av senter for helseinnovasjon med Kristiansund som vertskommune.

Ideen en om etableringen av et slikt senter ble lansert på Orkidémøte i juni 2015

Helseinovasjonssenteret blir nyskapende og skal koordinere interkommunale helsetjenester, utvikle samspillet mellom kommuner og spesialisthelsetjenester gjennom pasientforløp, bruke teknologi for tjenesteinnovasjon, og markere senteret som en interessant samarbeidspartner både nasjonalt og internasjonalt. 

Det regionale senteret for helseinnovasjon planlegges utviklet rundt fire sentrale fagområder, men det gjenstår å avklare organisatorisk tilknytning med den fjerde av disse (DMS);

  • Forskning og innovasjon.
  • Velferdsteknologi og responssentertjenester.
  • Helse som næring.
  • Distriktsmedisinsk senter (DMS).

 

Helseinnovasjonssenteret har fått 12 millioner fra staten til å utvikle prosjektet over en tidsramme på 3 år.

 

Det er signert flere intensjonsavtaler, blant annet med Høgskolen i Molde med mål om å etablere et studium i helseinnovasjon og velferdsteknologi i Kristiansund.

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 14.02.2017 08:35
Fant du det du lette etter?