Barn, familie og helse

Enheten har ansvaret for Interkommunalt barnevern, Forebyggende helsetjenester for barn og unge samt Opplæringstjenester. Enhetsleder er Åse Bjerkestrand som har sitt kontor på Frei administrasjonsbygg.

Enheten har tre avdelinger med egne ekspedisjoner

 

Interkommunal barneverntjeneste, Tlf. 71 57 43 96

Interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund, Averøy og Gjemnes med Kristiansund som vertskommune. 

  • Avdelingsleder/barnevernleder:  Elin Christine Karlsvik.
  • Kontorsted: Frei administrasjonsbygg

Forebyggende helsetjenester for barn og unge,  Tlf: 71 57 49 00

Svanger- og barselomsorg med jordmor, Helsestasjon barn 0-5 år, Skolehelsetjeneste med helsestasjon for ungdom, Fysioterapi for barn og unge, Psykisk helsetjenester for barn og familier, Vaksinasjonskontor.

  • Avdelingsleder: Åse Kirstine Jægtvik
  • Smittevern: Kommuneoverlege Kai Grimstad.
  • Sentrum Helsestasjon, Telefon: 71 57 49  04
  • Frei Helsestasjon, Telefon: 71 57 49 30

Opplæringstjenester, Tlf. 71 57 59 50

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og voksne, Logopedtjenester og Bekkefaret skole.

  • Avdelingsleder: Åsa Rasmussen
  • Avd Goma:  Tlf 71 57 59 50
  • Avd. Bekkefaret: Tlf. 71 57 50 19
Publisert av Åse Bjerkestrand. Ansvarlig Åse Bjerkestrand. Sist endret 20.12.2016 09:34
Fant du det du lette etter?