Du kan hjelpe

Det vil komme oppdatert informasjon om hvordan du som enkeltperson kan hjelpe dersom du har bolig som du ønsker å tilby, har oversetterkompetanse i russisk eller ukrainsk, bli representant for enslige mindreårige asylsøkere og annet.

Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina, sjekk linken til UDI sine sider: Beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere - UDI

IMDiIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet har informasjon om hvordan du kan hjelpe: Hjelpe flyktninger | IMDi

Kjæledyr fra Ukraina 

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine | Mattilsynet

Språkkunnskaper

Har du kompetanse på russisk eller ukrainsk? Vi jobber med å kartlegge kompetanse på ulike språk. Om du har anledning til å bidra med din kunnskap i russisk eller ukrainsk, vil vi gjerne høre fra deg via spørreskjemaet under: Kartlegging av språkhjelp for flyktninger fra Ukraina (office.com)

Har du bolig til utleie for ukrainske flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. For å få dette til trenger vi din hjelp. Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger og ber deg benytte kontaktskjemaet nedenfor. Dersom det blir aktuelt å leie vil vi ta kontakt med deg.

Har du ledig husrom til flyktninger? (office.com)