Hjemmetjenesten

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Hjemmesykepleie:

 • Bistand til personlig hygiene
 • Rehabilitering
 • Ernæringsoppfølging
 • Veiledning og opplæring
 • Sårbehandling
 • Medisinhåndtering
 • Koordinator

Du kan lese mer om hjemmesykepleie her.


Hjemmehjelp:

 • Enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørking, vask av gulv og bad, risting av små tepper/ matter og støvsuging
 • Hjelp til vask av kopper i oppvaskmaskin. Unntaksvis hjelp til oppvask
 • Hjelp til vask av klær og sengetøy i vaskemaskin, hjelp til å henge opp og ta ned klær.
 • Hjelp til sengeskift.
 • Hyppighet blir individuelt vurdert.
 • Du må ha tilgjengelig utstyr i hjemmet ved innvilget tjeneste: støvsuger, renholdsutstyr etc.

Du kan lese mer om hjemmehjelp her.


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):


Personlig assistanse (PA):


Trygghetsalarm:


Hjelpemidler:


Matombringing:


Kreftkoordinator:

 • Koordinerer frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter

Mer informasjon om kreftkoordinator her.


Demenskoordinator:

 • Koordinerer frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose

Mer informasjon om demenskoordinator og hukommelsesteam her.

Hjemmetjenesten om lag 270 ansatte, fordelt på følgende avdelinger:

 • Kaptein Bødtkersgate 10: Her finner du administrasjonen med enhetsleder, administrasjonsleder, fagleder, personalleder og merkantil.  Følgende roder har lokasjon her: Rode 1, med hovedansvar for Innlandet, Rode 2 med hovedansvar for Sentrum, og Rode 3 med hovedansvar for Øvre bydel/Karihola, samt rode som har ansvar for Barmanhaugen 4-6 etasje. I tredje etasje er Barmanhaugen bofellesskap.
 • Bedriftsveien 10: Her finner du Rode 4, med hovedansvar for Goma, og Rode 5, Nordlandet, Dale, Byskogen,  Rode 7 med hovedansvar for Frei og merkantil.

Artikkelliste