Årsrapport 2015

Årsrapport 2015 (første år i fulldigital utgave)

Årsrapporten er et produkt av stor innsats fra enheter og ansatte i hele organisasjonen, og rådmannen mener at den på en grundig måte oppsummerer aktiviteten i året som har gått, og kommenterer måloppnåelse og avvik i forhold til det budsjett bystyret vedtok for 2015. Årsrapporten viser at kommunen hadde en omfattende tjenesteproduksjon, og videreutviklet eksisterende tilbud med brukeren i sentrum også i 2015.

Illustrasjon årsrapport 2015 - Klikk for stort bilde

 

 


 

I årsrapporten for 2015 er det videreført et fokus på strategi og fremtidsutfordringer, knyttet opp mot andre vedtatte styringsdokumenter i kommunen. Dette kommer i tillegg til rapportering på økonomi og måloppnåelse.

Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsverktøy i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for fremtidige strategier.

Ansvarlig Per Sverre Ersvik. Sist endret 29.06.2016 09:38
Fant du det du lette etter?