Kompost

Her (A) KompostBjørn_V2 (hovedbilde) - Klikk for stort bilde finner du informasjon om kompostering i Kristiansund og vårt tilbud om reduksjon av avgift.

Hjemmekompostering av matrester og hageavfall er en fin måte å redusere restavfallsmengden på.

Kristiansund kommune legger til rette for hjemmekompostering med tilskudd til kjøp av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr, samt reduksjon i den årlige renovasjonsavgiften.

Tilskuddet til anskaffelse av kompostbinge eller bokashiutstyr er et engangsbeløp på inntil kr. 1000,- og reduksjonen i gebyret i år er på kr. 700,- eks MVA

 

Hva kreves for å få innvilget redusert gebyr/tilskudd

  • Det er registrerte husholdningsabonnenter som kan få tilskudd og redusert gebyr, reduksjon gis i en prøve periode på et år.
  • Skriftlig søknad om hjemmekompostering sendes til Kommunalteknikk.
  • Det skal enten benyttes en isolert kompostbinge eller bokashi metoden.
  • Tilskuddet til anskaffelse av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr må dokumenteres med kvittering.
  • Matavfallet fra husholdningen skal komposteres og drives hele året.
  • Benyttes kompostbinge skal denne godkjennes av Kommunalteknikk. Det er mulig å kjøpe en godkjent kompostbinge fra kommunen med redusert pris, hvilket tilsvarer engangsstøtten.
  • Prisen på kompostbinge er per i dag kr. 2 375,- pluss MVA, prisen er da redusert med kr. 1 000,- ex MVA på innkjøpspris.
  • Kommunalteknikk har rett til å føre kontroll med at kompostering benyttes og fungerer.

 

Hvordan gjør du for å inngå avtale om hjemmekompostering

Fyll inn avtalen og send tilbake til Kommunalteknikk.

 
 
 

Nyttige linker

 

 

 
 

Åpningstider

Mandag

kl. 07:30 - 14:30

Tirsdag

kl. 07:30 - 14:30

Onsdag

kl. 07:30 - 14:30

Torsdag

kl. 07:30 - 19:00

Fredag

kl. 07:30 - 14:30

Postadresse

Hagelinveien 17
6511 Kristiansund