Miljøstasjon for selvsortering

Her kan du finne veiledning og nyttig informasjon om miljøstasjon på Hagelin

På miljøstasjonen kan husholdningskunder levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall og miljøfarlig avfall.

Miljøstasjonen er kun til for husholdninger. 

Bedrifter henvises til andre aktører for sitt avfall.

Anvisning og retningslinjer

  • Registrer vekt
  • Følg kjøreanvisninger
  • Lever avfall i henviste kontainere - om tvil kontakt personell på anlegget
  • Registrere sluttvekt
  • Betal gebyr

 

Hva kan leveres til Miljøstasjonen?

 

 

glassogmetallemballasje - Klikk for stort bilde

Farget/klar glassemballasje og metallemballasje,

Ikke: Keramikk, porselen, krystall, vindusglass, bilruter.

gratis

plastemballasje - Klikk for stort bilde

 

Plastposer, store plastbeger og plastflasker (uten pant), bæreposer og annen plastemballasje i store flak. Isopor fra innpakning.

Merk: Plast som skal gjenvinnes må ikke være tilgriset

gratis

 

farligavfall - Klikk for stort bilde

Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler (white spirit, tynnere) og bil- og oppladbare batterier, trykkimpregnerte materialer,

Merk: Trykkimpregnerte materialer er betalingspliktig.

gratis

 

restavfall - Klikk for stort bilde

Gjenstander som ikke går, eller ikke skal, opp i restavfallsdunken. F.eks defekte møbler, større plastgjenstander som akebrett og presenninger, ubrukbare klær, glasert papp, sammensatte fraksjoner, etc

 1446,- \tonn ekskl. mva.

 

trevirke - Klikk for stort bilde

Alle typer rene planke- og materialrester. Sponplater og laminatgulv.

Merk: Trykkimpregnerte materialer er farlig avfall.

1446,- \tonn ekskl. mva.

 

impregnerttrevirke - Klikk for stort bilde

Trevirke som er impregnert med kobber, krom eller arsenholdig salt er giftig og skal leveres som farlig avfall.

 1446,- \tonn ekskl. mva

 

metall - Klikk for stort bilde

Alle typer rene metaller og gjenstander med hovedbestanddel av metall.

1446,- \tonn ekskl. mva.

 

vindumedpcb - Klikk for stort bilde

Isolerglassvinduer produsert i perioden 1965 - 1975, gratis

 

vindumedklorparafiner - Klikk for stort bilde

Isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990. gratis

 

hageavfall - Klikk for stort bilde

Kvist og greiner

Ikke: Gress, jord og stein samt uten plastsekker.

857,- \tonn ekskl. mva.

 

renemasser - Klikk for stort bilde

Rene jord- og steinmasser, tegl, mur- og betongrester, porselen, gips, glassruter.

Ikke: Plastsekker, hageavfall.

160,- \tonn ekskl. mva.

 

storehvitevarer - Klikk for stort bilde

Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap o.l.

Merk: Kan også leveres til forhandler som selger samme type produkt.

gratis

 

smaaelapparater - Klikk for stort bilde

TV, stereo, data, elektriske kjøkkenapparat, lysarmatur, lysstoffrør, sparelyspærer, varmeovner og annet elektrisk utstyr

Merk: Leveres fortrinnsvis til forhandler som selger samme type produkt (gratis).

gratis

 

klaerogsko - Klikk for stort bilde

Alle typer rene og brukbare klær og sko kan leveres til Fretex-kontainer. gratis

 

papppapirdrikkekartong - Klikk for stort bilde

Merk: Skal være rent og tørt

1446,- \tonn ekskl. mva.

Rene masser

  • rene jord- og steinmasser
  • tegl, mur- og betongrester
  • porselen, gips, glassruter
160,-  \tonn ekskl. mva.

 

Åpningstider

Mandag

kl. 07:30 - 14:30

Tirsdag

kl. 07:30 - 14:30

Onsdag

kl. 07:30 - 14:30

Torsdag

kl. 07:30 - 19:00

Fredag

kl. 07:30 - 14:30

Postadresse

Hagelinveien 17
6511 Kristiansund