Når hentes avfallet

Her finner du tømmekalenderen for området der du bor. Kalenderen inneholder oversikt over gater og hvilke fraksjoner som hentes den aktuelle uken.

Tømmekalender - Boss

Boss i Kristiansund tømmes i henhold til følgende kalender;

 
 

Om du er usikker på hvilken rute du tilhører,  kan du se dette på  adresselisten,

 

I tillegg har du mulighet til å bruke  NIR appen for å varsle om bosshenting.

Som følge av helligdagene i mai og juni vil avfallet kunne bli hentet til andre dager enn oppsatt. Vi beklager ulempene dette medfører.