Renovasjonsgebyrer og priser

Her finner du informasjon om renovasjonsgebyrer og priser i Kristiansund

Søppeltømming: 

Renovasjonstjenesten i Kristiansund er dekket av et årlig gebyr. 

Ønsker du ytterligere tjenester må du betale for dem.

Dette inkluderer; 

  • levering av avfall som ikke er gratis til Hagelin miljøstasjonen
  • bytte av beholder

Her finner du all informasjon om priser og gebyrer. Renovasjon er en del av kommunalteknikk anlegget. 

Husholdningsavfall
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Grå dunk 120 liter Per år 1.873,-
Grå dunk 140 liter Pr år 2.143,-
Grå dunk 240 liter Pr år 3.438,-
Grå dunk 370 liter Pr år 5.097,-
Grå dunk 660 liter Pr år 9.275,-
Grønn dunk 120 liter Pr år 850,-
Grønn/blå dunk 140 liter Pr år 850,-
Grønn/blå dunk 240 liter Pr år 990,-
Grønn/blå dunk 370 liter Pr år 1.276,-
Grønn/blå dunk 660 liter Pr år 2.550,-
Fritidshus Pr år 1.080,-
Hus på Grip Pr år 1.305,-
Byttegebyr 315,-
Husholdningsavfall levert på Hagelin mijøstasjon 1.874,-
Minstegebyr - husholdninger, inntil 100 kilo 145,-
Avfall, levert selvsortering etter vekt (personbil med henger/varebil uten henger) Pr tonn 1.446,-
Hageavfall Pr tonn 857,-

 

Næringsavfall
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Grå dunk 120 liter Pr år 2.449,-
Grå dunk 140 liter Pr år 2.857,-
Grå dunk 240 liter Pr år 4.584,-
Grå dunk 370 liter Pr år 6.796,-
Grå dunk 660 liter Pr år 12.367,-
Grønn dunk 120 liter Pr år 1.133,-
Grønn/blå dunk 140 liter Pr år 1.133,-
Grønn dunk 240 liter Pr år 1.838,-
Grønn dunk 370 liter Pr år 2.727,-
Grønn dunk 660 liter Pr år 4.470,-
Byttegebyr 375,-
Næringsavfall Pr tonn 2.099,-
Hageavfall Pr tonn 857,-