Renovasjonsgebyrer og priser

Her finner du informasjon om renovasjonsgebyrer og priser i Kristiansund

Søppeltømming: 

Renovasjonstjenesten i Kristiansund er dekket av et årlig gebyr. 

Ønsker du ytterligere tjenester må du betale for dem.

Dette inkluderer; 

  • levering av avfall som ikke er gratis til Hagelin miljøstasjonen
  • bytte av beholder

Her finner du all informasjon om priser og gebyrer. Renovasjon er en del av kommunalteknikk anlegget.