Barnehagerute - åpningsdager og fridager

  • Barnehagen gir tilbud alle årets virkedager unntatt 5 kurs- og planleggingsdager.
  • Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, der minst tre av ukene skal være sammenhengende. Det gis anledning til å medregne kurs – og planleggingsdager som feriedager.
  • I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom noen av barnehagene.
  • Det kan søkes om flytting av kurs- og planleggingsdager.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 15. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.
Barnehagerute
Måned Tekst
2017
August Kurs og planleggingsdager er 16., 17. og 18. august
Første barnehagedag er mandag 21. august
Første skoledag er mandag 21. august
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41, 9.-13. oktober
November
Desember Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften
Siste skoledag er torsdag 21. desember
2018
Januar Kurs- og planleggingsdag tirsdag 2. januar
Første barnehagedag onsdag 3. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8, 19.-23. februar
Mars Barnehagene stenger onsdag 28. mars kl 12.00
Skolen har påskeferie 26. mars-2. april
April
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 11. mai
Skolen har elevfrie dager fredag 11. mai og fredag 18. mai
Juni Siste skoledag fredag 22. juni