Søke ny barnehageplass


Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

  • Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november.


Slik søker du om barnehageplass

Klikk her for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2017/2018

Klikk her for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2018/2019


Lovfestet rett til plass og fakturering:

  • Kommunen tilbyr barnehageplasser fra august.
  • Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.
  • Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

Eksempler på fakturering:

  • Barnet fyller ett år i november og starter i barnehage i november. Foresatte faktureres fra november. 
  • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober, vil bli fakturert fra september.
  • Barn som fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september, vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.

 

Gjeldende bestemmelse

Lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.


Barnet har rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt.

Ofte stilte spørsmål om rett til barnehage.

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder. 
Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven.

 

Jeg har tidligere søkt om plass, men står fremdeles på venteliste:

Du trenger ikke søke på nytt til hovedopptaket. Har du ikke fått tilbud om barnehageplass senest 1. mars blir søknaden din automatisk med i hovedopptaket. Hvis du ønsker å endre barnehagesøknaden din må dette gjøres senest 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket.

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund