Ivar Aasen bofellesskap

Ivar Aasen Boligfelleskap er et døgnbemannet boligfelleskap for mennesker med psykiske lidelser og vi holder til på Kirkelandet.

  • Leilighetene er uten begrensning i botid og målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger et døgnkontinuerlig tilbud. Dette for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
  • Ivar Aasen boligfelleskap tilbyr også tjenester rettet mot mennesker som har en psykisk lidelse og som kan bo i egen bolig, tilknyttet boligfelleskapet. Noen av de tjeneste som tilbys er bla. hjemmetjenester, praktisk bistand, veiledning etc. i henhold til den enkeltes behov.
  • Foruten de 4 leilighetene er det en personalbase i boligfelleskapet der personalet kan kontaktes ved behov.
  • Basen benyttes også til lørdagsmiddag for beboer og hjemmeboende som er knyttet til boligfellskapet.


Slik søker du

Klikk her for å søke om leie av bolig

 

Kontaktinformasjon

Psykisk helse
Telefon 71 57 40 00

Kontakttelefon utenom ordinær arbeidstid:

Telefon: 959 62 652
Mandag - torsdag: 1500-2200
Fredag: 1500-1600
Lørdag og søndag: 1000-2000

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund