Kvalifiseringsprogram

Er du i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om du vil kunne ha nytte av deltaking. Søknadskjema får du utlevert på NAV kontoret

 

§29 i Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen