Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud skal avhjelpe akuttbostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgnet. NAV kontoret er forpliktet til å bistå å finne midlertidig boligtilbud for den som ikke klarer det selv.

Trenger du bistand til å skaffe midlertidig bolig kan du ta kontakt på 55553333 eller møte opp på NAV kontoret.