Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de ikke strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe slik at du blir i stand til å kunne styre økonomien din selv. NAV har en egen gratis økonomirådstelefonen som kan gi gode råd og bistand, vi anbefaler at du starter med å kontakte 800GJELD - i NAV telf.80045353. Trenger du bistand utover dette kan du få det ved å ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55553333 for å få avtale om samtale på NAV kontoret.