Demenskoordinator

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens?
Hos oss kan du få informasjon om sykdommen, om de behandlingsmetoder som finnes i dag, og om hvor du kan få hjelp i henhold til dine behov.

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud som skal arbeide for:

  • Bidra til åpenhet om demenssykdom
  • Bidra til økt kunnskap om demenssykdommer
  • Bistå personer med mistanke om demens eller demenssykdom og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet.
  • Sørge for gode system og rutiner for personer med demens i det kommunale hjelpeapparatet


Demenskoordinator er leder for kommunenes Demensteam som skal tilby:

  • Utredning og diagnostisering i samarbeid med fastlegene.
  • Kartlegging av hjelpebehov.
  • Bistå med undervisning og veiledning til pasienter og pårørende i form av pårørendeskole og samtaleggrupper.

Demensteamet


Består av lege, sykepleiere og ergoterapeut med spesialkompetanse innen demens.
Demensteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen.