Kreftkoordinator

Kreftomsorg og palliasjon i Kristiansund kommune.

Kreftkoordinator i Kristiansund kommune er en kontaktperson i kommunen som bla. har rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor kreftpasienter i alle faser av sykdommen,  samt ovenfor pårørende og helsepersonell.

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak.

Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

Tilgjengelig på servicekontoret tirsdager kl. 13.00- 15.00

 

Spesialsykepleier i kreft og palliasjon samarbeider tett med kreftkoordinator og hjemmetjenesten, og yter pleie, omsorg, tilrettelegging og behandling i hjemmet.

 

Dialog-/ kreftkafe:

Brukerstyrt tilbud for kreftpasienter og pårørende.

Kafeen er en arena for erfaringsutveksling med fokus på metoder for mestring av sykdom, og hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Pasienter og pårørende bestemmer selv hvilke tema som kal tas opp.

Kafeen arrangeres første onsdag hver måned fra klokken 13.00 - 15.00, i lokalene til Kristiansund Sanitetsforening i Hagb Brinchmannsv 27.

Ta kontakt med Kreftkoordinator hvis du ønsker mer informasjon om tilbudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 2

Bedriftsveien 10 - Klikk for stort bildeBedriftsveien 10 Petter Ingeberg

 

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester