Korttid og utredning 1.etasje

Avdelingen for korttid og utredning har 12 plasser.

Korttidsopphold og utredning

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved Tildelingstjenesten og inntaksrådet som tildeler plasser.

Artikkelliste