Aktivitetstilbud

Kristiansund kommune tilbyr dag/aktivitetstilbud i regi av psykisk helse og rus ved ulike lokaliseringer.

Tilbudene og åpningstidene varierer, men felles for alle er målsetningene om å gi deltakerne mulighet til å medvirke i aktiviteter som gir rom for utvikling og mestring.

Noen tilbud gir muligheter til å delta i fysiske aktiviteter (gåturer, fisking, trening i gymsal/treningssenter mm.), mens andre tilbud igjen har fokus på sosialt samvær, arbeidstrening, motivasjon, styrke egenverdi gjennom å bruke egne ressurser, bygge selvtillit, slik at den enkelte får tilpassede meningsfylte aktiviteter som gir innhold og struktur i hverdagen og opplevelsen av å være til nytte, og verdsatt for den man er. Kort om våre tilbud:

Ungdomsgruppe

Det er ungdomsgruppe tirsdag og torsdag. Den er forbeholdt aldersgruppen 18-35 år hvor sosialt samvær og nettverksbygging er viktig.

Kvinnegruppen

Kvinnegruppen er et gruppetilbud til kvinner med angst og depresjonsproblematikk hvor man vektlegger medvirkning og mestring.

Åpent hus og kveldsåpent

Åpent hus og kveldsåpent er et tilbud med fokus på sosialt samvær, trygghet, fellesskap og nettverksbygging.

Langturgruppen

Dette er et tilbud en dag i uken til dem som ønsker seg lengre turer i skog og mark hvor man kler seg etter været, tilpasser farten til den enkelte og koser seg med medbrakt niste underveis.

Snekkerboden

Snekkerboden er et tilbud for menn i alle aldre og har fokus på mestring, relasjonsbygging og sosial trening mens man holder på med aktiviteter av forskjellig slag, som å mekke biler, skru litt på båtmotorer og motorsykler, snekring og småjobber og annet forefallende arbeid. Brukere ved Snekkerboden har ulike utfordringer og samles her til et aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte.

Tempokjelleren

Tempokjelleren er et aktivisering, informasjon, sosialt treffsted og tiltak for beboere i Tollåsenga  og er etablert med fast personell  i nær tilknytning til det kommunale boområdet. 


Slik søker du om aktivitetstilbud


Krav til søker

  • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer og/ eller problemer i forhold til rus.
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse og/ eller problemer i forhold til rus.
  • Det er et krav om rusfrihet i aktivitetstilbudene
  • Du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp
     

Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus 
  • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe/egenandel
     

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

Kontaktinformasjon

Psykisk helse
Telefon 71 57 40 00

Kontakttelefon utenom ordinær arbeidstid:

Telefon: 959 62 652
Mandag - torsdag: 1500-2200
Fredag: 1500-1600
Lørdag og søndag: 1000-2000

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund