Rask psykisk helsehjelp

Dette er et behandlingstilbud basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi. Tilbudet er rettet mot voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målet er å gi tilbud innen en til to uker slik at problemene ikke utvikler seg, og for deg som er i jobb blir en viktig målsetning å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. Man trenger ikke noen form for søknad eller legehenvisning.


Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

 • Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også komme innom for en kort avklaringssamtale på onsdager i tidsrommet mellom 09.00 – 11.30.
 • E-post: raskpsykiskhelsehjelp@kristiansund.kommune.no Vi trenger kun ditt navn og telefonnummer per mail, og ønsker ikke sensitiv informasjon per mail.
 • Telefon: 71 57 40 00 (Servicekontoret) Du trenger kun å legge igjen tlfnr her, så formidles dette til Rask Psykisk Helsehjelp som ringer deg tilbake.
 • Besøksadresse: Hollendergt. 10, 6509 Kristiansund (inngang på baksiden av NAV bygget). Merk åpningstiden på onsdager for avklaringssamtale ved oppmøte. Vi tar for øvrig avklaringssamtaler over telefon hele uken.
 • Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp. Det kreves ingen henvisning fra lege.
 • Vi vil i perioder ha noen ukers ventetid på vurderingssamtale, men den første telefonsamtalen vil du alltid få innen 2 virkedager fra tidspunktet du tar kontakt. Du vil i denne telefonsamtalen få vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi vil stille deg noen avklaringsspørsmål. Vi forsøker da å finne ut av om du skal settes på venteliste for nærmere vurderingssamtale, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.
   

Tverrfaglig team

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er psykolog tilknyttet tjenesten.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker.  De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.
 

Ansatte ved Rask Psykisk Helsehjelp

 • Gunnfrid Kvarsvik: Kognitiv terapeut
 • Marie Olsson Lindvåg: Kognitiv terapeut
 • Hilde Svensson Sivertsen: Kognitiv terapeut
 • Hektor Hovgaard: Psykologspesialist/ teamleder.

 

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund er blant de første kommunene i landet som tilbyr gratis internettassistert behandling basert på kognitiv terapi, der vi selv har vært konsulenter på innholdet i programmene.    

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle 6 moduler av programmene. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til disse programmene. Her får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

 

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • «Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov

Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no.

 

Les mer om psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Psykisk helse
Telefon 71 57 40 00

Kontakttelefon utenom ordinær arbeidstid:

Telefon: 959 62 652
Mandag - torsdag: 1500-2200
Fredag: 1500-1600
Lørdag og søndag: 1000-2000

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund