Legemiddelassistert behandling (LAR)

Rustjenesten bistår personer med å søke i samarbeid med fastlege, å fylle ut søknad. Aktuell dokumentasjon og epikriser i forhold til rusavhengighet og opiatmisbruk må vedlegges søknad.

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund