Korttid og utredning 1.etasje

Avdelingen for korttid og utredning har 13 plasser.

Korttidsopphold og utredning

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved seksjon forvaltning helse og omsorg som tildeler dette.

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Artikkelliste