Rehabilitering og korttid 2.etasje.

Avdelingen for rehabilitering og korttid har 14 sengeplasser.

Rehabilitering

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem.

Vi har fokus på hverdagsmestring, omsorg og god helhetlig pleie for den enkelte bruker.

Det er to ulike opphold Kristiansund kommune tilbyr i denne avdelingen.

Rehabiliteringsopphold

Vi har fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet avdelingen som sammen med personalet jobber tverrfaglig.

Målet med oppholdet er å styrke brukernes muligheter til å gjenvinne tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholde best mulig funksjonsnivå.

Ved opphold her utarbeider vi en rehabiliteringsplan sammen med brukeren, vi jobber målrettet med de mål som ønskes å oppnå, og tiltak planlegges ut i fra dette.

Korttidsopphold

Ved korttidsopphold er målet behandling og oppfølging ut i fra hva den enkelte bruker har behov for.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved seksjon forvaltning som tildeler plasser.

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Artikkelliste