Viktig melding

Fraråding mot bruk av badeplass i Nerlandsdalen

På grunn av utbygging av ny pumpestasjon, frarådes det å bruke Nerlandsdalen til bading i år. Dette er ut i fra et føre var prinsipp. Arbeidet er forventet ferdig i løpet av høsten 2017. I tillegg er området en byggeplass, og pga sikkerheten er tilgangen til badeplassen begrenset.

Badeplasser

Kart