I forbindelse med utbyggingen av Hagelin renseanlegg og bygging av ny overføringsledning for avløpsvann til dette, er vi i gang med bygging av ny pumpestasjon i Nerlandsdalen. Det er forventet at byggearbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2017.

I byggefasen er det nødvendig med midlertidig utslipp av urenset avløpsvann til Bremsnesfjorden.

Konsekvensen for vannmiljøet har vi vurdert som akseptabel for byggeperioden. Vurderingen er gjort med bakgrunn i resipientundersøkelser gjort i 2015 og 2012.

Når det gjelder badeplassen ved anleggsområdet vil vi, ut fra et føre var prinsipp, fraråde at denne brukes til bading i år.

 

I tillegg er området en byggeplass, og pga.  sikkerheten er tilgangen til badeplassen uansett begrenset. 

Her finner du informasjon om Rensvikvatnet badeplass, området og badevannskvaliteten.

Litjsand

Her finner du informasjon om Litjsand badeplass, området og badevannskvaliteten.

Valan

Her finner du informasjon om Valan badeplass, området og badevannskvaliteten.

 

BrunsvikaPrøver

Her finner du informasjon om Brunsvika badeplass, området og badevannskvaliteten.

Dalabukta1

Her finner du informasjon om Dalabukta badeplass, området og badevannskvaliteten.

Kolvika

Her finner du informasjon om Kolvika badeplass, området og badevannskvaliteten.

Lasken 2016

Her finner du informasjon om Lasken badeplass, området og badevannskvaliteten.

Remlan

Her du informasjon om Remlan badeplass, området og badevannskvaliteten.

Her finner du informasjon om Barnebasen badeplass, området og badevannskvaliteten.