Idrettsanlegg

Kristiansund kommune har en rekke kommunale og private idrettsanlegg.

Her vil det komme en oversikt over alle anlegg og kontaktinfo.

I Kristiansund har vi et rikt utvalg av ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Ordinære idrettsanlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggseiere er private idrettslag eller kommune. Anleggseier disponerer selv sitt anlegg og eventuelt utleie av disse.

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo-/eller aktivitetsområder. Disse er frie, allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå offentliggjort innstillingen til fordeling av spillemidler til anlegg. Endelig tildeling blir gjort 7. juni av Kultur- og forlkehelseutvalet. Her kan du se innstillingen.